Trước khi đi vào tìm hiểu phân cấp công trình trong xây dựng chúng ta cần hiểu khái niệm công trình cấp 1 là gì và những quy định liên quan đến công trình cấp 1. Vì quan niệm tác phẩm lớp 1 chỉ là một phần. trong các công trình dân dụng.

Tòa nhà cấp 1 là gì?

Có nhiều kỹ sư vẫn chưa hiểu rõ về phân loại công trình, cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 trong dân dụng được hiểu như thế nào.

Công trình cấp 1 là công trình có tổng diện tích sàn sử dụng từ 10.000m2 đến dưới 15.000m2 và có chiều cao từ 20 đến 29 tầng.

Căn cứ vào Điều 2 Thông tư 03/2016/TT-BXD ta biết công trình cấp 1 là loại công trình quan trọng, chỉ sau công trình cấp đặc biệt quốc gia. Công trình cấp 1 có ảnh hưởng, tác động lớn đến tài sản, tính mạng của cộng đồng dân cư và sự phát triển kinh tế, xã hội trên một vùng lãnh thổ rộng lớn.

Theo Điều 2 Thông tư 06/2021/TT-BXD, việc phân cấp công trình là phân nhóm công trình thành các nhóm khác nhau căn cứ vào nguồn vốn đầu tư và quy mô công trình. Phân quyền để dễ dàng quản lý và thực hiện các bước tiếp theo của dự án.

Phương pháp phân nhóm công trình được phân loại theo 2 khía cạnh: quy mô năng lực và tầm quan trọng. Quy định tại Phụ lục 01 của Thông tư. Loại hình, quy mô kết cấu được quy định tại Phụ lục 02 của Thông tư.

Trước khi thiết kế kiến ​​trúc sư cần tìm hiểu công trình cấp 1 là gì?

Tìm hiểu thêm: Khám phá 7 công trình cổ kính của thế giới

Phân loại công trình xây dựng

Phân loại công trình xây dựng hiện nay được chia thành 5 loại bao gồm:

  • Công trình dân dụng là công trình được sử dụng vào mục đích dân dụng
  • Công trình giao thông là công trình phục vụ giao thông
  • Công trình hạ tầng kỹ thuật công trình nâng cấp công trình hạ tầng kỹ thuật
  • Nhà công nghiệp dùng cho mục đích sản xuất công nghiệp
  • Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn phục vụ mục đích thủy lợi

Với mỗi loại công trình sẽ có những thông số, tiêu chuẩn cụ thể để phân loại. Việc phân nhóm tác phẩm sẽ căn cứ vào quy mô và tầm quan trọng của tác phẩm đối với quốc gia hoặc địa phương.

Phân loại công trình xây dựng hiện nay được chia thành 5 cấp

Từ các yếu tố tiêu chuẩn cụ thể của công trình, công trình sẽ được phân thành các nhóm tại Phụ lục 01 của Thông tin và Phụ lục 02 của Thông tư 03/2016/TT-BXD.

Theo quy định sẽ có các công trình dân dụng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật và công nghiệp. Phân loại công trình thành 5 cấp là cấp đặc biệt, cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 căn cứ vào các thông số, tiêu chuẩn cụ thể của công trình.

Công trình cấp 1 là công trình có tiệm cận cao nhất và có năng lực kết cấu quan trọng được quy định trong pháp luật về xây dựng.

Xem thêm: Khám phá 2 tòa nhà cao nhất Thái Lan hiện nay

Phân loại công trình dân dụng

Thứ bậc của tác phẩm được chia thành 5 cấp độ đó là:

  • Công trình dân dụng cấp đặc biệt: là công trình có tổng diện tích sàn lớn hoặc bằng 15.000m2 và có chiều cao từ 30 tầng trở lên.
  • Loại 1: công trình dân dụng quan trọng chỉ sau công trình dân dụng cấp đặc biệt
  • Công trình dân dụng cấp 2: nhà ở có tổng diện tích sàn từ 5.000m2 đến dưới 10.000m2, chiều cao từ 9 đến 19 tầng.
  • Công trình dân dụng cấp 3: có chiều cao từ 4 tầng đến 8 tầng và tổng diện tích sàn sử dụng từ 1.000m2 đến dưới 5.000m2.
  • Công trình dân dụng cấp 4: Nhà có chiều cao nhỏ hơn hoặc bằng 3 tầng, tổng diện tích sàn sử dụng dưới 1.000m2.

Theo đó, trước khi tiến hành công việc, bạn cần tìm hiểu khái niệm nhà cấp 1 là gì và được quy định như thế nào để lựa chọn phương án thiết kế và thi công phù hợp. Công trình cấp 1 được đánh giá là tương đối quan trọng, tiệm cận với cấp cao nhất về quy mô năng lực và tầm quan trọng. Nếu xảy ra sự cố cũng có thể dẫn đến những tác động khủng khiếp đến tài sản và tính mạng của một bộ phận dân cư hoặc một vùng lãnh thổ nhất định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *